Hoppa till huvudinnehåll

Kan arkivfilm väcka minnen till liv?

Foto: Filmarkivet.se.

Under januari och februari erbjuder Film Stockholm arkivfilmsvisningar med samtal för demenssjuka. Film Stockholm har tillsammans med Demensförbundet satt ihop korta filmprogram med journal- och reklamfilmer som vi hoppas kan väcka minnen och ge impulser till samtal mellan de äldre, personal och kanske anhöriga. 

Vi erbjuder gratis visningar av programmen mot att ni deltar i en enklare utvärdering.

Varför?
Genom filmens värld kan vi besöka olika världar, se tillbaka i tiden och påminnas om andra årstider. Filmens rörelse, ljud och röster väcker uppmärksamhet och därmed minnen. Att filmklipp från förr väcker minnen och impulser till att samtala om dem vet vi av erfarenhet från visningar av Arkivfilm, ett program som erbjuds i Kultur i vårdens programkatalog. Nu vill vi gå vidare och undersöka hur film från förr kan användas för att väcka minnen till liv, stimulera till samtal och inte minst till en meningsfull aktivitet och samvaro för personer med demenssjukdom. 

Vad?
Deltagarna aktiveras genom att se filmen tillsammans med en samtalsledare som förtydligar vad vi ser och hör, fångar upp det publiken reagerar på och lyfter kommentarer. De som fortfarande har förmågan att prata får möjlighet till det men det finns också utrymme för icke-verbal kommunikation och kanske aktiveras också det inre samtalet. 

Film är en kulturform som många är nyfikna på, ofta på ett positivt sätt. Våra visningar skapar ofta en positiv upplevelse och många goda skratt.

Hur?
Nu vill vi pröva våra program tillsammans med demenssjuka och vårdpersonal på boenden och mötesplatser. Vi håller i visningarna för 2-3 personer. Minst en vårdpersonal som känner patienterna väl är med under visningen för att bedöma deltagarnas reaktioner och senare även delta i en muntlig utvärdering.

Syftet är att skapa program som kan öka välbefinnande och ökad livskvalitet hos personer med demenssjukdom. I framtiden hoppas vi det finns färdiga program som personal och anhöriga till demenssjuka kan använda själva när det passar dem.

Läs mer:
Här kan du läsa om tidigare visningar vi gjort:
www.filmstockholm.sll.se/moten-med-arkivfilm

Och här finns en kort film:
www.vimeo.com/163397696

Ordna en visning - så fungerar det

  • Vi står för tekniken, filmerna och leder samtalet.
  • Ni ordnar en lugn plats, inte ett genomgångsrum, och väljer ut 2-3 personer som får delta i en visning på ca 30-40 minuter. Vi har gärna två visningar hos er, för olika deltagare. Antingen två visningar på fm eller två på em beroende på vad som passar er bäst.
  • Vill du boka visningar, kontakta Anita Hjelm, konsulent för Film i vården, Film Stockholm:
    Telefon: 08-123 378 83.
    E-post: anita.hjelm@sll.se.

Foto: Filmarkivet.se.

2016-12-22