Visning & pedagogik

På Region Stockholms kulturförvaltning arbetar länets filmfrämjande konsulenter med stöd till visning och spridning av film och film för barn och unga. Läs mer om den filmfrämjande konsulentverksamheten på kulturförvaltningens webbsidor (länken går till en annan webbplats).