Frågor och svar om Film Stockholm

Publicerad: 2021-01-15

Filmning av intervju. Foto: Sam McGhee/Unsplash
Filmning av intervju. Foto: Sam McGhee/Unsplash

Vad är Film Stockholm?

Film Stockholm är ett nytt produktionscentrum för film och tv i Stockholmsregionen som har följande huvuduppdrag:

· Samproduktion
· Filmkommission
· Talangutveckling
· Kompetensutveckling

Bolaget startar sin verksamhet våren 2021.

Vilka står bakom Film Stockholm?

Film Stockholm ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad och med stöd av Botkyrka kommun. Fler finansiärer och samarbetspartners kommer att tillkomma och ett uppdrag för bolaget är att stärka finansieringen på sikt.

Vilka verksamheter påverkas av den nya satsningen?

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tagit över namnet Film Stockholm har verksamheten delats upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, införlivas i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklades vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget har tagits över av Film Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten fortsätter i Film Stockholms regi.

Huvudfokus för Film Stockholm är professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen drivit i mer än tio år.

Kommer det här betyda fler filminspelningar i Stockholm?

Ja, Film Stockholm samarbetar med Stockholms stad och andra kommuner i regionen för att förbättra möjligheten att producera filmer i Stockholm. Fler filmare verksamma i Stockholmsregionen får möjlighet att filma i sin egen region och ett mål är också att fler berättelser som utspelar sig i Stockholm kan spelas in i Stockholm.

Hur fungerar finansieringen av film- och tv-produktioner? Vem kan söka? När går det att söka?

Film Stockholm finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-serier, kort- och dokumentärfilm, samt annan audiovisuell media. Ansökningsportalen för att söka finansiering kommer att öppna under våren 2021. Här hittar du mer information om villkor och kriterier för att söka.

Hur handläggs ansökningarna?

Ansökningarna handläggs av en produktionsgrupp inom Film Stockholm. Riktlinjer, kontaktuppgifter och handläggningstider publiceras på Film Stockholms webbplats. Vi handlägger alla ansökningar löpande.

Kontaktuppgifter för övriga frågor

För övriga frågor, hör av dig till Film Stockholms tf VD Joakim Blendulf: joakim.blendulf@sll.se.

För filmkommissionära frågor, hör av dig till filmkommissionär Daniel Chilla: daniel.chilla@sll.se