Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 266-64715

Fyrlänssamverkan

Landstingen i Stockholm, Sörmland och Västmanland samt Regionförbundet i Örebro har inlett en samverkan kring bland annat kultur. Först ut av konstarterna är filmen, där de fyra regionala filmresurscentra redan har ett samarbete utifrån tre områden:

1. Utveckling och marknadsföring av en filmpedagogisk pool – ”Hyr en filmare” – gentemot kommunerna. Kompetensutveckling, ”certifiering” och marknadsföring av landstingens mediepedagoger gentemot kommunerna.

2. En satsning på att marknadsföra biografen som möteslokal med rörlig bild i fokus.

3. Ett gemensamt kortfilmsprojekt, SPEKTRA, och utveckling av ett webbaserat nätverk för unga filmare genom Stockholms läns landstings Filmbasen. Målet är dels att invånarna i länen ska få mer tillgång till kvalitetsfilm, dels att vi ska skapa nya mötesplatser med film som utgångspunkt och öka antalet arbetstillfällen för frilansfilmare. Vi vill också lyfta fram den gemensamma regionen genom filmen.