Hoppa till huvudinnehåll
Bilder ur Den Pedagogiska Designbyråns verksamhet. Foto: Hanna Andersson, Mahdi Janipour/Imna Photo, Antonia Sehlstedt.

"Filmskapande tränar funktioner som påverkar alla aspekter av vårt liv" - möt Den pedagogiska designbyrån

Film Stockholm skickar regelbundet ut ett filmpedagogiskt nyhetsbrev, där vi bland annat möter filmpedagoger som berättar om vad de gör och vilken hjälp som går att få för den som vill arbeta med film och frågor kring medie- och informationskunnighet. Vi har tidigare träffat filmpedagogen Helene Berg och Zitas filmpedagoger Anna Söderberg och Clara Sjöborg. Den här gången möter vi Frida Lindberg, Anna-Karin Holtz, Hanna Andersson från Den Pedagogiska Designbyrån.

Berätta lite om er själva. Vad är Den Pedagogiska Designbyrån för något?
– Vi är tre lärare utbildade på Konstfack som driver Den Pedagogiska Designbyrån tillsammans. Som vårt examensarbete gjorde vi en ”pedagogisk designbyrå”, där barn fick arbeta med olika designuppdrag. Vi byggde upp en fysisk designbyrå inne på Konstfack och tog dit skolklasser. På den vägen startade vårt arbete. Vi tycker att de estetiska ämnena får alldeles för lite plats i barns liv. Därför jobbar vi för att skapa verksamhet inom film, konst, design och hantverk för barn i skola och på deras fritid. 

På vilket sätt jobbar ni med filmpedagogik?
– En stor del av vårt arbete är Skapande Skola-projekt inom animation och spelfilm. Utöver det har vi kurser bland annat filmskapande för Haninge Kulturskola. Vi jobbar också med aktörer och organisationer i globala nätverk. Ett spännande projekt som är på gång och som vi precis fick stöd från Creative Force för att genomföra, är att åka och jobba med animation i det palestinska flyktinglägret Shatila i Libanon. 

Varför ska man jobba med film i skolan och på fritid? 
– Fördelarna är väldigt många, men främst för att det är ett inkluderande arbetssätt som skapar lite utav en ny lärmiljö i den gamla invanda. Barn får verktyg för att göra sin röst hörd men också att lära sig och visa sina kunskaper på ett till sätt. 
Filmskapande tränar de kognitiva funktionerna som är livsviktiga funktioner som påverkar alla aspekter av vårt liv. Funktioner som att förstå, tolka, planera, minnas, samarbeta, lösa problem, öva sin kreativitet - det är unikt att ett arbetssätt innefattar så många olika delar.

Kan ni berätta om några exempel på filmpedagogiska projekt som ni jobbat med?
– Ett projekt som vi arbetar med som är utanför skolans ramar är animation i vården. En dag i veckan besöker vi inlagda barn på Karolinska sjukhuset. Detta arbete är en del i deras bearbetning av situationen samtidigt som det är en rolig aktivitet för de som spenderar mycket tid på sjukhuset. På Karolinska är det barnets förutsättningar som styr - ibland jobbar vi under en längre period och testar olika animationstekniker, skriver manus osv, ibland blir det korta ”prova på”. 

Hur kan samarbetet mellan exempelvis en skola och er som filmpedagoger se ut? Ge oss några exempel!
– Det brukar börja med att skolan kontaktar oss och undrar om vi kan jobba tillsammans, ofta har de alldeles för liten budget så vi får börja med att förhandla. :) 
– När vi kommit fram till ett bra upplägg tillsammans med läraren planerar vi in en introduktion hos eleverna, en timme om filmens historia och med information om förberedelser de kan göra i klassen. Efter någon vecka kommer vi tillbaka och är då hos klassen hela dagen med två mediepedagoger. 
– Detta kan varieras i oändlighet, ibland gör vi projekt tillsammans med ett museum typ Skansen, Naturhistoriska, Livrustkammaren eller Waldemars udde. Ibland jobbar vi med en kommun så alla i till exempel årskurs 6 i hela kommunens får möjlighet att göra film. Ofta har vi då ett gemensamt tema, till exempel barnkonventionen, mänskliga rättigheter eller de globala målen.

Vill du veta mer?

Kontakta Den Pedagogiska Designbyrån:
http://www.denpedagogiskadesignbyran.se/kontakt/

Vill du berätta om din filmpedagogiska verksamhet?

Kontakta Film Stockholms filmpedagogiska konsulent Josefine Alm om du har en idé till Film Stockholms filmpedagogiska nyhetsbrev:
josefine.alm@sll.se
08-123 378 82