Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116770-118273

Stödkalendern 2019

Skylt med texten "BIO". Foto: Mikael Ström/Film Stockholm.
Deadlines för årets visningsrelaterade stöd i Stockholms län

 

31 mars                Filminstitutet                Filmkulturell verksamhet (skolbio etc.)

5 april                  Stockholm stad            Kultur- och utvecklingsstöd upp till 50.000kr

6 maj                    Filminstitutet                Upprustning av biograf

6 maj                   Filminstitutet                Publikarbete på biograf

6 maj                    Filminstitutet                Stöd till nya biografer

6 maj                    Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

23 maj                  Stockholm stad            Kultur- och utvecklingsstöd för 50–350.000kr

17 juni                 Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

23 augusti            Stockholm stad            Kultur- och utvecklingsstöd över 350.000kr

31 augusti            Boverket                      Verksamhetsutvecklingsbidrag samlingslokal

2 september         Filminstitutet                Upprustning av biograf

2 september         Filminstitutet                Publikarbete på biograf

2 september         Filminstitutet                Stöd till utveckling av biografverksamhet

2 september         Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

2 september         Filminstitutet                Stöd till innovation inom distribution och visning

3 september         Region Stockholm       Verksamhetsstöd

9 september         Kulturbryggan              Projektbidrag och strukturbidrag

30 september       Boverket                      Stöd till kulturlokaler

5 oktober             Filminstitutet                Kortfilmsdagenw

7 oktober             Filminstitutet                Stöd till distribution och visning/Enskilt projekt

15 oktober           Filminstitutet                Filmkulturell verksamhet (skolbio etc.)

28 oktober           Filminstitutet                Upprustning av biograf

28 oktober           Filminstitutet                Publikarbete på biograf

28 oktober           Filminstitutet                Stöd till nya biografer

28 oktober           Filminstitutet                Stöd till innovation inom distribution och visning

1 december          Boverket                      Investeringsbidrag allmänna samlingslokaler

 

 

Löpande        Postkodstiftelsen                Projektstöd inom kultur till föreningar

Löpande        Arvsfonden                        Lokal- och projektstöd

Löpande        Leader*                              Projektstöd lokal utveckling

Löpande        Filminstitutet                      Stöd till utbildning inom distribution och visning

Löpande        Filminstitutet                      Biografstöd under 20 000kr

 

 
* Leader finns inom följande Stockholmskommuner:
Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge, Nynäshamn: http://www.leaderstockholmsbygd.se/
 
 
Kontakt
Stockholm stad: www.stockholm.se
Boverket: www.boverket.se
Filminstitutet: www.filminstitutet.se

 

Visa film