Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116797-118386

Spridning av regionalt producerad kortfilm på Viddla

Skärmbild från Viddla.

I oktober lanserade Film Stockholm tillsammans med BTJ en satsning på regionalt producerad kortfilm på Viddla som är en VOD-plattform för låntagare på folkbiblioteken i Sverige. Genom Viddla kan låntagare på bibliotek som använder Viddla ta del av ett brett utbud av film utan kostnad.

Film Stockholm arbetar för att regelbundet sprida regionalt producerad kortfilm genom Viddla för att dessa ska hitta en större publik och på sikt generera större intäkter till filmskaparen.

Är du som filmskapare intresserad av att sprida din film genom Viddla? Ta kontakt Rafael Franco (rafael@filmbasen.se) på Film Stockholm och presentera din film. Bifoga en länk till en screener. Viddla förbehåller sig rätten att göra ett urval av de förslag på filmer som kommer in utifrån en bedömning av publikintresset.

I det fall din film blir utvald att vara med på Viddla-plattformen kommer du att få ett kontraktsförslag av BTJ och ett avtal måste finnas på plats kring rätten att distribuera filmen via Viddla. Du ska också intyga att du har rätt att distribuera filmen och att inga exklusiva avtal kring spridningen har ingåtts. En engångskostnad tillkommer också om 1 100kr som täcker formatkonvertering, kryptering, synkronisering av undertexter och kvalitetstestning av materialet. Du får också löpande statistik på visningar av din film från Viddla.

I dagsläget finns de regionalt producerade kortfilmer som sprids via Viddla fritt tillgängliga för samtliga anslutna biblioteks låntagare att se obegränsat antal gånger. Ingen ersättning tillfaller rättighetsinnehavaren. Däremot kan du som filmskapare söka stöd för din spridning av filmen via Svenska Filminstitutet, exempelvis inom ramen för Stöd till spridning av svensk kortfilm.

Här hittar du Viddlas kortfilmsutbud: https://viddla.se/news/217

 

OM FILM STOCKHOLM/FILMBASEN
Film Stockholm är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och ett resurscenter för film och rörlig bild. Filmbasen drivs av Film Stockholm och är Stockholms läns talangutvecklingscenter och mötesplats för filmare. Filmbasen delar också ut projektstöd till kort- och dokumentärfilm i Stockholms län.

OM BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av effektiva informationstjänster och medieprodukter åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och andra organisationer.