Om Film Stockholm AB

Film Stockholm AB är ett nytt produktionscentrum för film och tv i Stockholmsregionen. Vi har följande huvuduppdrag:

  • Samproduktion
  • Filmkommission
  • Talangutveckling
  • Kompetensutveckling

Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad och med stöd av Botkyrka kommun. Fler finansiärer och samarbetspartners kommer att tillkomma och ett uppdrag för bolaget är att stärka finansieringen på sikt.

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tagit över namnet Film Stockholm har verksamheten delats upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, införlivas i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter. Läs mer på den filmfrämjande konsulentverksamhetens webbsidor.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklades vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget har tagits över av Film Stockholm. Den filmkommissionära verksamheten fortsätter i Film Stockholms regi.

Huvudfokus för Film Stockholm är professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen drivit i mer än tio år.