Kontakt

Besöksadress:
Södermalmsallén 36 – Plan 3
Stockholm
T-bana: Medborgarplatsen

Film Stockholms filial i Botkyrka kommun (tidigare Filmbasen):
Rotemannavägen 29
145 57 Norsborg
T-bana: Alby

Postadress:
Film Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38204
100 64 Stockholm

E-post:
info@filmstockholm.se

Se under personal för respektive kontaktperson.