Om webbplatsen

Webbplatsen använder cookies för att hålla reda på viss information om ditt besök – en så kallad sessionscookie. Informationen sparas inte permanent och används bara i samband med dina besök på webbplatsen. Du kan undvika att cookies används genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Information om behandling av personuppgifter

När du ansöker om stöd via e-tjänsten på filmstockholm.se registreras personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, födelseuppgifter och e-postadress. Dessa uppgifter används för att hantera ansökningar om samproduktionsinsatser. Även bilagor som du skickar med din ansökan kan innehålla personuppgifter, till exempel namn och bilder på personer.

Ansökningarna hanteras av Film Stockholm som ägs av Region Stockholm och är en myndighet. Det innebär att de personuppgifter vi behandlar lyder under offentlighetsprincipen. Vilka uppgifter som får lämnas ut  styrs av offentlighetslagen och sekretesslagen. Personuppgifter skyddas av Dataskyddsförordningen (GDPR), som dock är underordnad offentlighetslagen och sekretesslagen. Har du några skyddade uppgifter, såsom hemlig adress, telefon o dyl, är du välkommen att meddela oss detta snarast.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tillgänglighet

Filmstockholm.se är framtagen med hänsyn tagen till att det ska gå att ta del av allt innehåll, även med olika typer av funktionsnedsättning. En tillgänglighetsredogörelse håller på att tas fram. Om du stöter på problem på webbplatsen, hör av dig till oss!