Styrelse

Ordförande i styrelsen för Film Stockholm AB är Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

Regionfullmäktige har därutöver tillförordnat följande personer att utgöra bolagets styrelse:

  • Ylva Gustavsson, professor i filmregi, Stockholms Konstnärliga Högskola
  • Pia Kronqvist, VD för Scenkonst Öst
  • Henric Larsson, VD för Chimney
  • En plats är vakant.