Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 239-117717

Tidigare film i vården-projekt

Film Stockholm har arbetat med flera visningsprojekt inom vård och omsorg. I vår skrift Film i vården har vi samlat ett antal texter och bilder om våra filmprojekt i vårdmiljö. Här presenterar vi även ett urval av våra pilotprojekt: 

- Anhöriga gör digitala berättelser På Ekerö valde en stödgrupp för anhöriga till människor med psykiska sjukdomar att berätta om sina respektive livsresor i bild och ljud. Kommunens anhörigkonsulent och deltagare i gruppen har nu filmerna med sig när de informerar och vill väcka intresse för sin verksamhet. De starka och utlämnande berättelserna kan du se här på Ekerö kommuns hemsida.
 

Film i vården: Kan hundraåringar animera? from Film Stockholm on Vimeo.

- Seniorer gör digitala berättelser Film Stockholm har gjort en spännande förstudie där äldre på Temabo-Bergsunds vårdboende fick skapa egna kortfilmer i form av digitala berättelser. Fotografier, personliga föremål och historier deltagarna bjöd på blev ofta startpunkten för de digitala berättelserna. Efter åtta veckors intensivt filmskapande arrangerades en festlig filmpremiär. Totalt visades ett unikt program bestående av tio filmer som bjöd på humor, personliga livsöden, historiska bilder och oväntade anekdoter. Se alla berättelser i vår YouTube-kanal.

 

Film i vården: Kan ett barn regissera? from Film Stockholm on Vimeo.

- Unga patienter gör film Film Stockholm har gjort flera pilotprojekt med unga patienter i samarbete med vårdpersonal och erfarna filmpedagoger. Ett av pilotprojekten har lett till att animationsworkshopen Filmverkstan erbjuds två dagar i veckan på sjukhusen i Solna och Huddinge. Under Filmverkstan har filmpedagogen Eva Valentin varje år coachat över 500 barn i att skapa sina egna berättelser i form av animerad film. Verksamheten finansieras bland annat av projektstöd från Kultur i vården, (Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting) och Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus. Se filmer skapade under Filmverkstan på youtube här.

- Personliga berättelser på psykosenhet Filmaren Erik Lindeberg handledde en grupp män med psykosdiagnos i södra Stockholm i att uttrycka sina specialintressen i form av digitala berättelser. Projektet resulterade i fyra individuella digitala berättelser, uppbyggda av deltagarnas egna berättarröster och privata bilder, som berättar om saker utanför sjukdom och diagnos; fiske, konstnärsskap, tro och barndom.

- Väntrumsfilm Film Stockholm genomförde under 2012 tillsammans med Svensk kortfilm c/o Folkets Bio en förstudie om Väntrumsfilm, en undersökning om det fanns intresse för någon form av prenumeration på kortfilmspaket att visa i väntrum runt om i landet. Genom de konstkonsulenter som i vanliga fall köper och placerar konst i vårdmiljöer spreds åtta kortfilmer i olika genrer för visning till ett tjugotal väntrum i nästan hela landet, från Boden ner till Göteborg.  

- Transmedia i vården, där Film Stockholm i ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus arbetade med spelutveckling för att underlätta smärtlindring och rehabilitering för whiplashskadade.

Du hittar mer om dessa projekt i vår skrift Film i vården. Vill du veta mer om något av projekten eller få tips till ditt eget projekt, tveka inte att kontakta oss.

Foto: Animation på ätstörningskliniken Mando