Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 57057-68617

Regionala resurscentrum

Det finns 19 regionala resurscentrum för film (RRC) som tillsammans täcker alla Sveriges län i gemensamma frågor.

Alla har ett grunduppdrag från Svenska Filminstitutet och samfinansieras med regionens Regionförbund/Landsting. Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd är en ideell förening med uppgift att främja regionala resurscentrum och deras intressen inom filmområdet samt arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Medlemskap är öppet för regionala filmresurscentrum som har stöd genom kultursamverkansmodellen. Samtliga landets 19 resurscentrum är medlemmar och deltar i samarbetsrådets arbete genom möten, arbetsgrupper och styrelse.

Text från: Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd.