Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116826-118556

Så arbetar Film Stockholm med VR i vården

Stillbild ur VR-upplevelsen från Konserhuset i Stockholm. Foto: Film Stockholm.

VR-tekniken har tagit stora steg framåt de senaste åren, och nu upptäcker fler och fler hur den nya tekniken kan användas inom vård och omsorg. Film Stockholm har drivit flera VR-projekt och vi berättar gärna om våra erfarenheter och söker även nya samarbeten. 

Film Stockholm har under flera år arbetat både med att utveckla metoder och för att främja användningen av 360-gradersfilm och virtual reality-teknik inom sektorn för vård och välbefinnande. Vi har samlat på oss en erfarenhetsbank och ett kontaktnät som kan vara till nytta för andra aktörer som vill prova på VR-tekniken. Vi riktar oss främst till aktörer inom vård och omsorg som vill undersöka och utveckla sin verksamhet med nya medier. Vi ser gärna att den som kontaktar oss arbetar med strategi- eller utvecklingsfrågor.  

Att kontakta oss kan vara ett första steg om man har frågor kring VR i vård och omsorg. Vi delar gärna med oss av tips på hur du kan implementera VR inom din verksamhet, och leda dig vidare. Vi har även kapacitet och utrustning för att producera egna 360-filmer, och kan också bistå med djupare konsultation kring VR-produktion, till exempel filmteknik eller manus, om ni planerar att göra egna produktioner.   

 

Några av de samarbetspartners som Film Stockholm arbetat med kring VR-projekt: 

Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsprogram för bemötande inom vården med fokus på psykisk ohälsa med titeln “Det vi inte ser”. En del av utbildningsprogrammet består av 360-gradersfilmer, där man som tittare har möjlighet att uppleva möten mellan patient och vårdgivare från olika perspektiv. Film Stockholm var delaktig i förproduktion och framtagning av manus, såväl som inspelning på plats och efterproduktion.   

Stockholms stad  

Grundsärskolan är en elevgrupp som kan ha svårare än andra att ta del av kulturutbudet. Stockholms stads kulturförvaltning initierade ett pilotprojekt för att grundsärskolans elever ska kunna ta del av högkvalitativa kulturupplevelser filmade i 360 grader. Genom att visa filmen i ett VR-headset för barnen vill vi väcka intresset och öka förståelsen för kulturupplevelsen. Det kan göras som en enskild aktivitet eller som en förberedelse för en liveföreställning. Film Stockholm har inom projektet producerat ett antal kulturupplevelser anpassade för VR-headset:   

  • Dansföreställningen Marmelad av Claire Parsons Co.  
  • En guidad visning på Medeltidsmuseet.  
  • En upplevelse där tittaren får sitta mitt i orkestern när Kungliga Filharmonikerna spelar Mahler i det fullsatta Konserthuset.  

Genom utbildningsförvaltningens Mediotek har filmerna prövats på målgruppen och visningstekniken har förenklats. Workshop har genomförts för personal i grundsärskolan. VR-headsets med filmerna kan bokas av särskolor inom Stockholms stad. För mer information, kontakta Sara Lindqvist på Medioteket: sara.lindqvist@edu.stockholm.se, 08-508 327 27.  

Norrtälje, Järfälla, Södertälje och Österåkers kommuner

André Linde, Maria Söderlund och Peter Falk Jensen på Österåkers kommun testar VR-teknik. I förgrunden syns två kameror för inspelning av 360-gradersfilm. Foto: Ali Quraishi.

Film Stockholm har samarbetat med ett antal kommuner genom att producera målgruppsanpassade upplevelser för att främja friskvård inom äldrevården. Några av de upplevelser som Film Stockholm producerat för äldrevården är: 

  • Besök på Skansenakvariet. 
  • Besök på en bondgård. 
  • Stadsvandring i Norrtälje.  
  • En motorcykeltur.  

Läs mer: Virtual reality ger nya möjligheter i äldrevården 

Läs mer: “VR uppmuntrar till rörelse och socialt deltagande” - så kan virtual reality användas inom vården

Samarbetsprojekt kring behandling av fobier 

Patient behandlas för agorafobi med hjälp av ett VR-headset på Gustavsbergs vårdcentral. Foto: Joakim Blendulf/Film Stockholm.

Film Stockholm har tillsammans med Gustavsbergs vårdcentral, KTH och KI tagit fram material som används för fobibehandling inom KBT. Patienter som bland annat lidit av agorafobi kunde tillsammans med en psykolog exponeras för sina fobier i en kontrollerad miljö, med mycket gott resultat.   

Läs mer om fobibehandling med VR: Stockholms läns landsting satsar mer på VR och fobibehandling

Film Stockholm samarbetar även med psykologer från Prima BUP i Haninge, där vi tar fram material som används inom behandling av ungdomar med social fobi.  

Stockholms läns museum  

Film Stockholm har tillsammans med Stockholms läns museum producerat interaktiva stadsvandringar i 360-gradersfilm av Barkabystaden och Flemingsberg. Under 2020 producerar Film Stockholm fler VR-filmer på uppdrag av länsmuseet. Syftet är att virtuellt tillgängliggöra intressanta kulturarvsmiljöer, exempelvis den nedlagda cementfabriken i Stora Vika, Nynäshamn, som annars är svåra att besöka för allmänheten.  

Kontakta oss 

Ett av Film Stockholms uppdrag är att utveckla metoder för hur film och rörlig bild kan användas inom exempelvis kommunala verksamheter. 

Är du intresserad av hur film eller VR-teknik kan användas inom vård och omsorg? Kontakta Anita Hjelm, konsulent för film i vården på Film Stockholm: anita.hjelm@sll.se, 08-123 378 83. 

//Fakta om VR och AR: 

VR – virtual reality 

Vi använder här VR som samlingsbegrepp för virtual reality, augmented reality och 360-gradersfilm. Gemensamt är att ett VR-headset används för att ta del av upplevelsen. Virtual reality innebär ordagrant att en värld konstrueras och visas upp med ett VR-headset.  

AR – augmented reality 

VR-teknik används i kombination med verkligheten för att addera ett lager av “förstärkt” verklighet. Exempel på AR: Appar som ger ett extra lager av information när telefonen riktas som till exempel stjärnbilder eller ett konstverk. Spelet Pokémon GO. 

Omslutande film/360-gradersfilm 

Film som spelas in i 360 grader. Med hjälp av ett VR-headset kan betraktaren vrida på huvudet för att se hela bilden. På så sätt skapas illusionen av att “vara inne i" filmen. 

Bilder:
1. Stillbild ur VR-upplevelsen från Konserthuset i Stockholm. Foto: Film Stockholm.
2. André Linde, Maria Söderlund och Peter Falk Jensen på Österåkers kommun testar VR-teknik. I förgrunden syns två kameror för inspelning av 360-gradersfilm. Foto: Ali Quraishi.
3. Patient behandlas för agorafobi med hjälp av ett VR-headset på Gustavsbergs vårdcentral. Foto: Joakim Blendulf/Film Stockholm.