Samproduktion

Film Stockholm AB finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt annan audiovisuell media. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen. 

Ansökan görs i Film Stockholms e-tjänst. Mer information om riktlinjer samt frågor och svar kring ansökan hittar du här i sidmenyn. Läs också vår sammanställning av vanliga frågor och svar om Film Stockholm.

Film Stockholms filmfond för samproduktion av film och tv-dramatik finansieras av Region Stockholm och Stockholms stad i nära samverkan.