Samproduktion

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt annan audiovisuell media. En ansökningsportal för att söka finansiering beräknas öppna under mars. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen. 

Mer information om riktlinjer samt frågor och svar kring ansökan hittar du här i sidmenyn. Läs också vår sammanställning av vanliga frågor och svar om Film Stockholm.

Film Stockholms filmfond för samproduktion av film och tv-dramatik finansieras av Region Stockholm och Stockholms stad i nära samverkan.