Ansökningsportal

Förlängd handläggningstid under sommaren: Under sommaren förlängs Film Stockholms handläggningstid för inkommande förslag till samproduktion. Under juli månad sker ingen handläggning och eftersom handläggningstiden är sex veckor, innebär det att återkoppling kan ske i augusti för projekt som är inkomna under perioden 20 maj – 24 juni. Ansökningar som kommer in under perioden 25 juni – 15 augusti kommer att registreras med handläggningsdatum den 16 augusti.

Film Stockholm har två e-tjänster, en för kortfilm och en för långfilm och tv-drama. Med kortfilm menas filmer under 60 minuter inom alla genrer (spelfilm, dokumentärfilm, animation, hybrid, konstfilm och nya format). Utvecklingsinsats till kortfilm ges endast undantagsvis och då främst till animation. Med långfilm menas filmer över 60 minuter inom alla genrer (spelfilm, dokumentärfilm och hybrid). Med tv-drama avses serier som produceras för tv och/eller strömningstjänster. Gå gärna igenom checklistorna innan du börjar fylla i ansökan och förbered alla dokument som ska bifogas.

Ansök via e-tjänst (länken öppnas i en ny flik)

Checklistor för ansökan till Film Stockholm 

Dokument som ska bifogas ansökan samproduktionsinsats:  

 • Projektbeskrivning  
 • Synopsis 
 • Manus och/eller treatment 
 • Tidsplan 
 • Budget inklusive spendbudget
 • Finansieringsplan 
 • Distributionsplan 
 • Regivision  
 • CV för upphovspersoner 
 • Länk till tidigare film 
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial gällande sökta projektet) max 20 min (valfritt, men rekommenderas)  

Dokument som ska bifogas ansökan utvecklingsinsats:  

 • Projektbeskrivning
 • Kortsynopsis  
 • Manus och/eller treatment 
 • Tidsplan
 • Utvecklingsbudget 
 • Genomförandeplan (beskrivning av vad utvecklingen består av)  
 • CV för upphovspersoner 
 • Länk till tidigare film 
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial) max 20 min (valfritt, men rekommenderas)