Ansökningsportal

Film Stockholm AB har två e-tjänster, en för kortfilm och en för långfilm och tv-drama. Med kortfilm menas filmer under 60 minuter inom alla genrer (spelfilm, dokumentärfilm, animation, hybrid, konstfilm och nya format). Utvecklingsinsats till kortfilm ges endast undantagsvis och då främst till animation. Med långfilm menas filmer över 60 minuter inom alla genrer (spelfilm, dokumentärfilm och hybrid). Med tv-drama avses serier som produceras för tv och/eller strömningstjänster. Båda e-tjänsterna tar emot ansökningar för dokumentärfilm, vilken e-tjänst som ska användas beror på filmens längd.

Gå gärna igenom checklistorna innan du börjar fylla i ansökan och förbered alla dokument som ska bifogas.

Ansök via e-tjänst (länken öppnas i en ny flik)

Checklistor för ansökan till Film Stockholm AB

Dokument som ska bifogas ansökan samproduktionsinsats:  

 • Projektbeskrivning  
 • Synopsis 
 • Manus och/eller treatment 
 • Tidsplan 
 • Budget inklusive spendbudget
 • Finansieringsplan 
 • Distributionsplan 
 • Regivision  
 • CV för upphovspersoner 
 • Länk till tidigare film 
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial gällande sökta projektet) max 20 min (valfritt, men rekommenderas)  

Dokument som ska bifogas ansökan utvecklingsinsats:  

 • Projektbeskrivning
 • Kortsynopsis  
 • Manus och/eller treatment 
 • Tidsplan
 • Utvecklingsbudget 
 • Genomförandeplan (beskrivning av vad utvecklingen består av)  
 • CV för upphovspersoner 
 • Länk till tidigare film 
 • Rörligt bildmaterial (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial) max 20 min (valfritt, men rekommenderas)