Frågor och svar kring ansökan

Vad räknas som en kortfilm?
Alla filmer under 60 minuter, inom alla genrer.

Vilka kan söka samproduktions- och utvecklingsinsats från Film Stockholm?
Produktionsbolag/producenter kan söka för filmer som helt eller delvis kommer att produceras i Stockholmsregionen. För att ansöka krävs att bolaget har F-skattsedel.

Kan jag ansöka igen för filmer som redan fått stöd från Film Stockholm/Filmbasen?
Om filmen fortfarande är i produktion går det bra att söka enligt de kriterier och riktlinjer vi har nu.

Kan jag som regissör söka utvecklingsinsats?
Ja, producent/regissör med eget bolag kan söka utvecklingsinsats (även enskild firma).

Vad gäller för internationella samproduktioner?
För internationella samproduktioner krävs att det är den svenska samproducenten som söker.

Kan jag söka för utveckling för alla format (även för kortfilm)?
Film Stockholm kan gå in med utvecklingsinsatser i filmprojekt. Det är möjligt för alla format, men gäller främst för dokumentärfilm och lång spelfilm. För kortfilm gäller det i undantagsfall och då främst för animationsfilmer.

Jag går sista året på en regiutbildning, kan jag söka för min slutfilm?
Film Stockholm kan inte gå in i filmer som görs inom ramen för en utbildning. Om en skolfilm har utvecklats vidare efter utbildningen och knutits till ett produktionsbolag, går det däremot att söka.

När kan/bör jag söka?
Film Stockholm kommer att ta emot ansökningar löpande under året. En rekommendation är därför att söka när projektet känns färdigt att presenteras för en finansiär.

Vad ska skickas med ansökan?
Se aktuella checklistor. Tänk på att rörligt bildmaterial kan vara värdefullt i bedömningen av ansökan, inte minst för dokumentärfilmer.