Vanliga frågor och svar om Filmbasens filmstöd

Hur ansöker jag om projektstöd?

Filmbasen har inför hösten 2019 uppdaterat systemet för hantering av projektstöden. Det betyder att den som vill söka Filmbasens projektstöd nu skickar in sin ansökan via en e-tjänsteplattform som vi delar med Region Stockholms kulturförvaltning (som Filmbasen/Film Stockholm är en del av).

Den sökande skapar som tidigare ett konto och en profilsida på Filmbasen.se, men själva stödet söks genom e-tjänstens formulär. Där behövs ett separat användarkonto. Man behöver inte längre skapa ett projekt på Filmbasen.se.

Riktlinjerna för projektstödet är desamma som tidigare, det är bara sättet att ansöka som har ändrats.

Instruktioner för ansökan hittar du på www.filmbasen.se/filmbasens-stod/projektstod/.

Måste jag vara registrerad filmare (”medlem”) på filmbasen.se för att söka projektstöd till min film?

Ja. Du måste ha skapat en profilsida där du presenterar dig själv. Däremot måste du inte längre skapa ett projekt på Filmbasen.se för att söka projektstöd.

Vilka ansökningstider gäller för att söka projektstöd?

Aktuella deadlines för året finns på www.filmbasen.se/filmbasens-stod/projektstod/deadlines/.

Hur länge måste jag vänta tills jag får svar?

Räkna med 8-10 veckors handläggningstid från den aktuella deadlinen.

Kan jag skicka min ansökan via mail?

Nej. Vi tar bara emot ansökningar enligt instruktionerna ovan.

Jag har registrerat ett användarkonto men kan inte logga in.

Skicka ett mejl till info@filmbasen.se så hjälper vi dig.

Måste jag göra samma ansökan om jag bara vill söka teknikstöd eller jobba med Filmbasens coacher?

Ja. Vi bedömer inte din ansökan utifrån vilket stöd du söker utan utifrån hur intressant vi anser att du och ditt filmprojekt är.

Vad bör jag tänka på när jag söker projektstöd?

Tänk på att presentera dig själv, dina filmerfarenheter och din nya filmidé så tydligt och kortfattat som möjligt. Ladda upp en genomtänkt projektbeskrivning och ett genomarbetat manus. Bifoga länk till en tidigare film du har regisserat som du är stolt över! Ställ gärna denna fråga till dig själv innan du ansöker: Kan jag kort och koncist formulera vad jag vill med min nya film och hur jag vill iscensätta den? Då är det läge att söka stöd! Annars kanske du ska vänta och fundera lite till över din filmidé?

Vilka filer ska jag ladda upp i samband med min ansökan?

Detta får du även information om när du gör din ansökan. Handlingar som ska bifogas ansökan:

- Manus och eventuellt rörligt bildmaterial. (Avser kort spelfilm.)
- Projektbeskrivning med synopsis, treatment och regivision
- Rörligt bildmaterial, t.ex. sekvenser, pilot, referensmaterial. Max 20 min. (Avser dokumentär.)
- Länk till tidigare film
- Budget/Kostnadskalkyl
- Finansieringsplan
- Tidplan
- CV på nyckelfunktioner

Har ni en budgetmall?

Filmbasen har ingen egen budgetmall, men vi rekommenderar att du använder SFI:s budgetmall och använder de partier som är relevanta för ditt projekt.

Kan jag göra fel i min ansökan?

Nej, i så fall kommer vårt formulär eller – vid senare tillfälle – vår konsulent att be dig komplettera din ansökan.

Vem beslutar om ansökningar om projektstöd?

Det gör Filmbasens filmkonsulent.

Hur bedömer ni ansökningar, vilka filmare och projekt får stöd?

Filmbasen tittar mycket på vem du är som filmare och dina tidigare prestationer inom film – inte minst den tidigare film du har regisserat och som du laddar upp eller skickar till oss att titta på. Har du spännande idéer om film och en välformulerad uppfattning om vad du vill berätta och iscensätta? Har du ett gott handlag med det filmiska hantverket; tekniskt, dramaturgiskt, personregimässigt etc? Konsulenten bedömer naturligtvis även din nya filmidé: är den intressant, originell, väl genomtänkt, väl presenterad och möjlig att genomföra.

Kan jag söka på nytt med samma filmprojekt om jag får nej första gången?

Nej. Du kan bara ansöka om projektstöd för samma filmidé en (1) gång. Om du utvecklar din filmidé så pass mycket att det kan betraktas som ett nytt filmprojekt är du välkommen att göra en ny ansökan för detta nya projekt. OBS! Du bör då ge filmprojektet ett nytt namn.

Kan jag söka stöd för fler projektidéer?

Ja, det går bra. Notera dock att detta inte ger dig en procentuellt större chans att få stöd – varje projekt bedöms strikt för sig och varje regissör kan bara få stöd för ett projekt åt gången.

Kan jag få stöd till flera filmprojekt?

Ja – men inte samtidigt. På Filmbasen tillämpar vi principen att du först måste färdigställa den film du har fått stöd för innan du kan få stöd till en ny film. Undantag kan ges för dokumentärfilm med lång produktionstid.

Jag har fått beviljat stöd från er och skulle vilja söka mer stöd för samma projekt. Måste jag skapa en ny ansökan eller kan jag bara uppdatera min gamla ansökan?

Du måste skapa en ny ansökan varje gång du söker stöd. Gör som du gjorde förra gången; skapa en ny ansökan samma titel och sök stöd.

Har jag större chans att få projektstöd om jag är tjej?

Nej, vi ställer samma krav på både kvinnliga och manliga filmare vad gäller t ex filmisk begåvning, kunskap, färdighet och originalitet. Filmbasen strävar dock efter att fördela projektstöd jämt mellan män och kvinnor/killar och tjejer.

Hur många ansökningar om projektstöd från Filmbasen?

Filmbasen mottar i nuläget ca 350 ansökningar per år.

Hur många får projektstöd?

Vi stödjer normalt mellan 35-50 projekt varje år.

Vad består stödet av?

Stödet består av dessa delar: förmedling av coacher, teknisk utrustning samt kontanta medel.

Hur mycket pengar kan jag få?

Film Stockholm har tidigare kunnat ge max 25 000 kr per projekt, fr.o.m 2017 kommer vi även kunna ge en del filmprojekt större stöd. Sammantaget tillsammans med annat stöd i form av teknik och coachhjälp kan dock vissa projekt få stöd upp till ett värde av 150 000 kr.

Kan jag söka 150 000 kr på en gång?

Ja, men tanken är att du ska kunna söka under olika omgångar i filmens process och få sammanlagt upp till max 150 000 för ditt projekt.

Vad gör era coacher och vilken hjälp ger de?

Våra coacher finns till för att inspirera dig och stödja dig på de punkter i ditt filmprojekt där du själv inte har tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap. Denna person kommer då diskutera med dig om vad du vill med din film och hur du ska nå dit. Hon eller han kan bl a hjälpa dig att analysera vilka resurser du behöver: team framför och bakom kameran, pengar, teknik och annat och sedan hjälpa dig att hitta dessa resurser. Coachen kan även hjälpa dig mer specifikt med allt från manusutveckling, foto, postproduktion och lansering av färdig film.

Vad menas med att jag måste vara ”bosatt och verksam” i Stockholms län?

Film Stockholm/Filmbasen har endast i uppdrag att stödja filmare verksamma i Stockholms län. Om du bor och är skriven i ett annat län eller har din huvudsakliga verksamhet i annat län kan inte Film Stockholm/Filmbasen prioritera att ge dig stöd.

Måste jag spela in min film i mitt län om jag får stöd?

Nej, du kan spela in din film var som helst när du får stöd från oss. Det finns ju dock många goda skäl till att spela in filmen på hemmaplan, t ex att det är enklare och billigare än att resa bort men också att det finns många spännande miljöer och historier att skildra här!

Kan jag söka stöd till en redan inspelad film?

Ja, du kan söka stöd till din film i alla stadier av produktionsprocessen fram till att filmen är färdig. Det går bra att bifoga en lösenordsskyddad länk till hela filmen i din ansökan.

Blir min ansökan synlig för andra?

Bara Filmbasens personal kan se innehållet i din ansökan under handläggningen.

Men observera att i princip allt material som inkommer till Filmbasen blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filmbasen (som är en del av Region Stockholm) är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Var hittar jag de loggor som ska vara med i eftertexterna om jag fått projektstöd?

Aktuella logotyper finns att ladda ned på www.filmbasen.se/om-filmbasen/logotyper/.

Kan jag söka stöd även om jag redan har annan finansiering/andra stöd till min film, t ex från Svenska Filminstitutet eller ett annat regionalt resurscentrum?

Ja. Vi kan bara gratulera dig att du har lyckats hitta finansiering på annat håll! Detta förändrar inte vår bedömning av dig och din film – dvs det är vare sig en fördel eller nackdel för din ansökan.

Vart kan jag annars vända mig för att söka stöd till mitt filmprojekt?

För att ge dig ett bra svar på den frågan måste vi veta vem du är och vilket filmprojekt du driver. Om du därför ansöker om vårt stöd försöker vi hjälpa dig tips i den mån vi kan. Rent allmänt kan du dock söka information om möjligheten till stöd på följande ställen: Svenska Filminstitutet, din nuvarande hemkommun eller det regionala resurscentrum som representerar det län du är född och uppvuxen i, samt fonder och stiftelser som relaterar till ämnet i din film. Du kan söka sponsring från teknik- och tjänsteföretagen i och utanför filmbranschen samt i övrigt tänka kreativt och positivt kring dina möjligheter att få resurser till din film!