Riktlinjer

Ett av Film Stockholms huvuduppdrag är att investera i utveckling och produktion av film i olika format och genrer, tv-dramatik och annan audiovisuell media. Detta uppdrag genomförs i nära samarbete mellan bolagets ägare Region Stockholm och Stockholms stad. Film Stockholm verkar i hela Stockholms län.

Villkor och beslutskriterier 

Film Stockholm kan gå in som samproducent eller med en utvecklingsinsats i filmer som bedöms ha en konstnärlig och/eller regional angelägenhet. Vad gäller den regionala angelägenheten kan Film Stockholm till exempel prioritera projekt som har publik potential, som har hög spendering i regionen, som marknadsför eller visualiserar Stockholm, eller som säkrar arbetstillfällen och Stockholms position som inspelningsplats. 

Villkor för samproduktion är att delar av produktionen förläggs till Stockholmsregionen. Minst 100% av Film Stockholms insats i produktionen ska spenderas i regionen. Med spend menas produktionsrelaterade kostnader som avser löner till uppdragstagare som är folkbokförda i Stockholms län och/eller inköp av varor och tjänster från företag baserade i länet. 

Ansökning, handläggning och beslut 

En ansökan om samproduktion eller utvecklingsinsats med Film Stockholm ska vara skriftlig och ska skickas in digitalt av producenten via ansökningsportalen här på Film Stockholms webb. Förslaget ska innehålla uppgifter om filmprojektet med alla relevanta bilagor, inklusive manus, projektbeskrivning, budget, tidsplan och finansieringsplan där sökt samproduktions- eller utvecklingsinsats framgår (se checklista). Producenten ska ha registrerat bolag med F-skattsedel för att kunna söka (gäller såväl samproduktion som utvecklingsinsats).

Förslag till samproduktion och utveckling handläggs och bereds av Film Stockholms produktionsgrupp. Vi strävar efter att alla ansökningar ska få en återkoppling inom 6 veckor. Tiderna för hantering av ansökningar kommer att vara längre under sommarmånaderna på grund av semester.

Bolagets VD fattar, på delegation av bolagets styrelse, formellt beslut om vilka filmer som Film Stockholm ska samproducera.  

Produktionsgrupp, ansvarsområden och kontaktuppgifter 

Joakim Blendulf, tf VD – övergripande produktionsansvar
E-post/e-mail: joakim.blendulf@sll.se

Hend Aroal, Controller – avtal och budget
E-post/e-mail: hend.aroal@sll.se
Mobil/Mobile phone: +46 (0)70-484 22 76 

Anne-Marie Söhrman Fermelin, Senior filmkonsulent – långfilm och tv-dramatik
E-post/e-mail: anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se
Mobil/Mobile phone: +46 (0)70-484 22 78 

Ivana Lalovic, Filmkonsulent – kort- och dokumentärfilm samt internationella samproduktioner
E-post/e-mail: ivana.lalovic@sll.se
Mobil/Mobile phone: +46 (0)76-134 78 94 

Emma Sahlgren, Koordinator och lektör (vik) 
E-post/e-mail: emma.sahlgren@sll.se
Mobil/Mobile phone: +46 (0)70 484 22 63

Rafael Franco, Filmkonsulent kortfilm och talang (föräldraledig april t.o.m. augusti 2021
E-post/e-mail: rafael.souza@sll.se