Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 218-117661

Se film i skolan och på fritiden

Det finns flera möjligheter för skolbarn att se film i skolan och på fritiden. 

Skolbio innebär visningar av aktuell och angelägen film på biograf, och fyller den viktiga funktionen att ge barn och unga möjlighet att få se film som inte finns i annan distribution som kompletterar utbudet av storfilmer. Den gemensamma filmupplevelsen blir också en utgångspunkt för samtal kring bland annat filmens språk och uttrycksmedel eller som komplement till olika ämnen. 

Som komplement till filmer som ni ser i skolan, tar Filminstitutet kontinuerligt fram handledningar till aktuella skolbiofilmer där du hittar information om vem som distribuerar en film, vilken ålder den lämpar sig för och vilka ämnen eller frågeställningar filmen kan bidra till att belysa.

Medioteket arrangerar filmvisningar för skolklasser i Stockholms stad. De erbjuder subventionerade föreställningar till kraftigt reducerade priser och debiterar skolorna per föreställning och antal platser. Det finns även möjlighet att teckna ett avtal som ger ytterligare rabatt. De anordnar också fortbildning för lärare i form av filmvisningar och introduktionskvällar i samarbete med filmbranschen, kulturlivet och fria organisationer.

Många av de filmer som visas på länets festivaler, som STOCKmotion och Stockholms filmfestival Junior, finns också tillgängliga för en skolpublik. Det finns också flera kortare festivaler som till exempel visar film på ett visst språk eller inom ett visst ämne. Festivalcentrum har en lista med många filmfestivaler i Stockholm.

Vi tipsar också gärna om Filmarkivet.se - ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga Biblioteket. Här finns en stor mängd rörliga bilder, framför allt dokumentärt material i form av kortfilmer, journal- och reklamfilmer. Filmiska fragment från filmens absoluta barndom fram till 1900-talets slut, som tillsammans berättar om ett Sverige i förvandling och utveckling.