Skansen

Hazeliusporten i sommargrönska

Skansen, Hazeliusporten. Foto: Jonathan Lundkvist.

Skansen är en attraktiv miljö att filma i. Det finns många miljöer på liten yta och många miljöer är känsliga och har stort kulturhistoriskt värde. Det finns en tydlig struktur för att få tillstånd. 

Skansen har lång erfarenhet av filminspelningar. Allt från storfilmer till mindre produktioner har filmat på Skansen. Skansen har varit inspelningsplats för historiska filmer, sagor, julkalendrar, ja nästan allt mellan himmel och jord.

Skansen är inte en offentlig plats utan tillstånd inom området ges av Skansen. Om man däremot har behov av parkeringsplatser eller annat utanför själva området så behövs tillstånd som man söker via polisen. Detta vet även Skansen mer om.

Länk till Skansens filmsida.