Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116810-118475

Stödkalendern 2020

Skylt med texten "BIO". Foto: Mikael Ström/Film Stockholm.

Här är listan på deadlines för 2020 års visningsrelaterade stöd i Stockholms län. Har du frågor om listan? Kontakta Film Stockholms konsulent för visning och spridning: ulf.slotte@sll.se.

 

Sista ansökningsdatum, Stödgivare, Namn på stödet, Länk till ansökningssida

3 februari, Filminstitutet, Stöd till biografägare till publikarbete: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

3 februari, Filminstitutet, Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

3 februari, Filminstitutet, Stöd till biografägare för upprustning av biograf: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

11 februari, Region Stockholm Projektstöd kultur: https://kultur.sll.se/Kulturstod

 

16 mars, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – projekt och titel: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

16 mars, Filminstitutet, Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

16 mars, Filminstitutet, Stöd till innovation inom distribution och visning: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

16 mars, Stockholm stad, Kulturstöd över 400 000kr: https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer...

27 mars, Stockholm stad Kulturstöd upp till 400 000kr: https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer...

31 mars, Filminstitutet, Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio

 

5 maj, Filminstitutet, Stöd till biografägare till publikarbete: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

5 maj, Filminstitutet, Stöd till biografägare för upprustning av biograf: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

5 maj, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – projekt och titel: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

5 maj, Filminstitutet, Stöd till nya biografer: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

5 maj, Filminstitutet, Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

 

17 juni, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – projekt och titel: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

17 juni, Filminstitutet, Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

 

21 augusti, Stockholm stad Kulturstöd över 400 000kr: https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer...

31 augusti, Boverket, Verksamhetsutvecklingsbidrag – ungdomsverksamhet: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungd...

 

1 september, Filminstitutet, Stöd till biografägare för upprustning av biograf: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

1 september, Filminstitutet, Stöd till biografägare till publikarbete: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

1 september, Filminstitutet, Stöd till innovation inom distribution och visning: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

1 september, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – projekt och titel: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

1 september, Filminstitutet, Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

25 september, Stockholm stad, Kulturstöd upp till 400 000kr: https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer...

30 september, Boverket, Stöd till Kulturlokaler, icke statliga: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/

 

7 oktober, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – projekt och titel: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

7 oktober, Filminstitutet, Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

12 oktober, Filminstitutet, Stöd till distribution och visning – årligt stöd: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

15 oktober, Filminstitutet, Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom ink Skolbio

28 oktober, Filminstitutet, Stöd till nya biografer: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

28 oktober, Filminstitutet, Stöd till innovation inom distribution och visning: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

28 oktober, Filminstitutet, Stöd till biografägare till publikarbete: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

28 oktober, Filminstitutet, Stöd till biografägare för upprustning av biograf: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/biografst...

 

1 december, Boverket, Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---...

Övriga stöd

Postkodstiftelsen: Projektstöd inom kultur till föreningar: https://postkodstiftelsen.se/

Arvsfonden: Lokal- och projektstöd: https://www.arvsfonden.se/

Leader: Projektstöd lokal utveckling (Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge, Nynäshamn: http://www.leaderstockholmsbygd.se/, Nykvarn: http://www.leadersodermanland.se/, Södertälje, Salem: http://leadersormlandskusten.se/, Sigtuna: https://www.upplandsbygd.se/)

Svenska Filminstitutet: Stöd till utbildning inom distribution och visning: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distribut...

Inom Filminstitutets Stöd till biografägare för upprustning av biograf samt Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning kan stöd upp till 20 000 kronor sökas löpande.

Visa film