Hoppa till huvudinnehåll

Dags att ansöka med projekt till Kultur i vården

Film i vården

Nu är det dags att ansöka till audition till Kultur i vården, Stockholms läns landsting projekt för att personer som vistas inom vården ska få ta del av kulturarrangemang som film, musik, teater, dans med mera.

Boka Kultur i vården

Film i vården är en del av Region Stockholms satsning Kultur i vården. Film Stockholm prövar metoder med filmen som verktyg där patienters delaktighet och egna skapande är i fokus.

Vill du visa film i vården?

Ibland kan det vara svårt att veta vad för typ av film som passar att visa i olika sammanhang. Kanske vet du vilket tema du är på jakt efter men hittar inte rätt titel. Film Stockholm kan komma med tips på filmer som passar till olika former av ämnen och frågeställningar, samt var du kan vända dig för att hitta den typ av filmer du eftersöker. Vi har också ett stort kontaktnät av filmpedagoger som kan leda samtal och fördjupa upplevelsen.

Tidigare film i vården-projekt

Film Stockholm har arbetat med flera visningsprojekt inom vård och omsorg. I vår skrift Film i vården har vi samlat ett antal texter och bilder om våra filmprojekt i vårdmiljö. Här presenterar vi även ett urval av våra pilotprojekt: 

Seniorkultur

Projektet Seniorkultur har satsat på att öka kulturutbudet för de äldre inom länets äldreomsorg.

Film Stockholm ingick under 2012-13 i Kulturrådets satsning på kultur för äldre inom vård och omsorg. Tillsammans med landstingets övriga länsfunktioner: dans, bibliotek, slöjd och Stockholms Länsmuseum genomfördes ett utvidgat projekt med Kultur i vården för att skapa modeller som fördjupar patienternas delaktighet.  

Film i vården

Film i vården är ett samlingsnamn för Film Stockholms arbete med utveckla och prova metoder för att använda film och rörlig bild inom vården. Det kan handla om att se film, prata om film och att själv få göra film. Vi utvecklar också metoder där ny teknik som virtual reality och 360-gradersfilm används inom vården.
 
Vi har bland annat utvecklat projekt i samarbete med aktörer inom äldreomsorg, öppen och sluten psykiatri, rehabilitering och barnsjukvård.