Hoppa till huvudinnehåll

Historik

År 1999 tog Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm) beslut att avsätta medel för att bygga upp ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild i länet. Tillsammans med ett beviljat uppdrag och en delfinansiering från Svenska Filminstitutet etablerades Film Stockholm således år 2001. Idag är Film Stockholm en del av Kulturförvaltningen inom Region Stockholm och huvudsakligen finansierat av regionen och Svenska Filminstitutet.

Miljö

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Alla landstingets verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Som en del av detta arbete ställs krav på alla Region Stockholms leverantörer och stödmottagare.

Miljöpolicyn är grunden för att verksamheterna bedrivs med så låg miljöpåverkan som möjligt så att föroreningar förebyggs.

Publicerat

Här hittar du ett urval av det material och projekt vi på Film Stockholm har varit delaktiga i att skapa. Här samlar vi även våra nyheter och "I Fokus"-artiklar. 

Om Film Stockholm

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och har uppdrag från regionens kulturnämnd och Svenska Filminstitutet.

Uppdrag

Film Stockholm är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm, och är en av sju länsfunktioner inom kulturområdet. Regionens kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Vårt uppdrag från kulturnämnden är att:

  • initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid

  • främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf

  • stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare

Om oss

Film Stockholm finns för dig som gör film, ser film och visar film.

Vi är ett resurscenter, mötesplats och samordnare för filmpedagogik, filmproduktion och visning- och spridning i hela länet. Till oss kan du vända dig när du vill starta upp ett projekt eller verksamhet, få stöd, rådgivning eller bara bolla en bra idé.

Vår avdelning för filmpedagogik och visningsfrågor hittar du på Bergsund strand 39 i Hornstull.

Vill du söka stöd för ett filmprojekt vänder du dig till vår personal på Filmbasen i Alby.