Talangutveckling

Film Stockholm fortsätter att bedriva den talangutveckling som varit en del av verksamheten Filmbasen, som nu införlivas i bolaget. Talangutvecklingen bedrivs på flera olika plan. Genom kurser/workshops, talangprogram, coacher/mentorsprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser. Film Stockholm arrangerar också den regionala uttagningen till talangutvecklingstävlingen Novemberfestivalen, genom festivalen STOCKmotion.

Nya talangprogram hos Film Stockholm

Film Stockholm kommer hösten 2021 att starta upp två nya talangprogram med stöd av Filminstitutets krisstöd Talent to Watch, som är riktat mot nya röster i Filmsverige:

Ansökan kommer att vara öppen 25 augusti – 25 oktober.

Som inspiration inför att söka programmen arrangerar vi 21 juni ett work-in-progress-samtal med en tidigare deltagare i våra talangprogram, regissören och manusförfattaren Lovisa Sirén. Hon kommer att berätta om sin långfilmsdebut Sagres, tillsammans med filmens huvudrollsinnehavare Bahar Pars. Vi kommer även att arrangera en filmworkshop 25 – 26 september kring att göra kortfilm, Nya röster – nya filmer med en annan tidigare deltagare, Pella Kågerman, och Ali Quraishi.

Information om olika insatser på talangutvecklingsområdet publiceras här löpande såväl som tidigare talangprogram, kurser och workshops.