Talangutveckling

Film Stockholm AB arbetar med talangutveckling på en rad sätt, genom kurser/workshops, talangprogram, coacher/mentorsprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser. Film Stockholm arrangerar också den regionala uttagningen till talangutvecklingstävlingen Novemberfestivalen, genom festivalen STOCKmotion.

Nya talangprogram hos Film Stockholm

Film Stockholm kommer hösten 2021 att starta upp två nya talangprogram med stöd av Filminstitutets krisstöd Talent to Watch, som är riktat mot nya röster i Filmsverige:

Ansökan kommer att vara öppen 25 augusti – 25 oktober.

Vi arrangerar även en filmworkshop 25 – 26 september kring att göra kortfilm, Nya röster – nya filmer med en tidigare deltagare i våra talangprogram, Pella Kågerman, och Ali Quraishi.

Information om olika insatser på talangutvecklingsområdet publiceras här löpande (se menyn) såväl som tidigare talangprogram, kurser och workshops.