Talangutveckling

Film Stockholm fortsätter att bedriva den talangutveckling som varit en del av verksamheten Filmbasen, som nu införlivas i bolaget. Talangutvecklingen bedrivs på flera olika plan. Genom kurser/workshops, talangprogram, coacher/mentorsprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser. Film Stockholm arrangerar också den regionala uttagningen till den nationella talangutvecklingstävlingen Novemberfestivalen, genom festivalen STOCKmotion. 

Information om olika insatser på talangutvecklingsområdet publiceras här löpande såväl som tidigare talangprogram, kurser och workshops.