FILM STOCKHOLM DEBUT

Film Stockholm Debut är ett nytt utvecklingsprogram för långfilmsdebutanter, byggt på de erfarenheter och metoder som byggts upp under tidigare program som Filmbasens Talangprogram, STHLM Debut och Pure Fiction. Vi kallar vårt nya talangprogram Film Stockholm Debut för att signalera att det både är en fortsättning och en utveckling av det uppskattade programmet STHLM Debut.

Hur går det till?

Film Stockholm Debut består dels av en finansiell utvecklingsinsats, dels av praktiskt projektstöd. Vi väljer ut 3 – 5 projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till Film Stockholm Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur utvecklingsinsatserna inom Film Stockholm Debut ska användas. Under programmets gång träffas deltagarna i skräddarsydda workshops, individuella möten och möten i grupp.

Vem kan ansöka?

Regissören ska vara långfilmsdebutant med erfarenhet från tidigare filmproduktioner (kortfilmer eller liknande). Regissör, manusförfattare och producent söker med ett långfilmsprojekt (fiktion eller hybrid). Sök gärna tillsammans, till exempel producent och regissör, eller regissör och manusförfattare eller alla tre. Andra funktioner är också välkomna. Regissörsfunktionen ska alltid finnas med. För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholmsregionen.

Ansökan ska innehålla:

  • Projektbeskrivning med synopsis
  • Ett brev där du berättar varför du söker och vad du förväntar dig att utveckla inom ramen för Film Stockholm Debut, (högst en A4)
  • Regi- och producentvision för projektet
  • CV för regissör, ev. manusförfattare, producent eller andra funktioner (det är inget krav att projektet måste ha en producent)
  • Om det finns bifoga gärna budget, finansieringsplan och namn på produktionsbolag inklusive organisationsnummer.
  • Visuellt material (pilot, moodboard eller liknade)
  • Länk till en av regissörens tidigare produktioner. Filmsekvensen ska vara max 10 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

  • Manus (om det finns)
  • Treatment (om det finns)

Så här söker du:

Ansökan mailas in som pdf-dokument till: fsdebut@filmstockholm.se.
Döp pdf-dokumentet så här: filmtitel.fornamn.efternamn.pdf.
Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf-filer med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdf.

Ansökan öppnar 25 augusti. Sök senast 25 oktober 2021.

Kontakt:

Film Stockholm, Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

FILM STOCKHOLM DEBUT genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.