NYA RÖSTER STHLM

Nya röster STHLM vänder sig till dig med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet kommer bestå av 4 – 6 filmteam som under programmets gång producerar varsin kortfilm. Inom Nya röster STHLM kommer vi kunna följa projekten förhoppningsvis hela vägen ända fram till visning av kortfilmerna. Vi kommer bland annat ha träffar med gemensamma genomgångar av manus och produktionsförberedelser, coachning inför inspelning och feedbackvisningar under klippningen. Vår erfarenhet från tidigare talangprogram är att erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är mycket värdefullt. Inom Nya röster STHLM vill vi därför medverka till att skapa det rum där detta sker.

Hur går det till?

Nya röster STHLM består dels av ett stipendium, dels av handledning från idé till färdig produktion. Vid varje deadline väljer Nya röster STHLM ut 4 – 6 projekt att arbeta med under projektperioden.

Vem kan ansöka?

Du kanske har gjort en kortfilm eller flera, eller musikvideo, och vill fortsätta utveckla ditt filmspråk och berättande, men du behöver inte ha gjort film alls tidigare. Ditt kortfilmsprojekt kan vara fiktion eller hybrid. För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholmsregionen. Det går att söka ensam eller tillsammans med ditt team.

Ansökan ska innehålla:

    • En idé, en berättelse (högst en A4)
    • Ett brev där du berättar varför du söker, vad du vill göra och vad du förväntar dig att utveckla inom ramen för Nya röster STHLM (högst en A4).
    • CV för regissör och ev. manusförfattare och producent (det är inget krav att projektet måste ha en producent!)

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

  • Visuellt material (pilot, moodboard eller liknade)
  • Länk till en av regissörens tidigare produktioner. Filmsekvensen ska vara max 10 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.

Vart ska ansökan skickas?

Ansökan mailas in som pdf-dokument till:  nyaroster@filmstockholm.se. Döp pdf-dokumentet så här: filmtitel.fornamn.efternamn.pdf.
Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf-filer med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdf

Ansökan öppnar 25 augusti. Sök senast den 25 oktober 2021.

Kontakt:

Film Stockholm, Rafael Franco, rafael.souza@sll.se

NYA RÖSTER STHLM genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.