NYA RÖSTER STHLM

Nya röster STHLM vänder sig till dig med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet kommer bestå av 4 – 6 filmteam som under programmets gång producerar varsin kortfilm. Inom Nya röster STHLM kommer vi kunna följa projekten förhoppningsvis hela vägen ända fram till visning av kortfilmerna. Vi kommer bland annat ha träffar med gemensamma genomgångar av manus och produktionsförberedelser, coachning inför inspelning och feedbackvisningar under klippningen. Vår erfarenhet från tidigare talangprogram är att erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är mycket värdefullt. Inom Nya röster STHLM vill vi därför medverka till att skapa det rum där detta sker.

Hur går det till?

Nya röster STHLM består dels av ett stipendium, dels av handledning från idé till färdig produktion. Vid varje deadline väljer Nya röster STHLM ut 4 – 6 projekt att arbeta med under projektperioden. Nya röster STHLM ska sträcka sig över ca 1 år med träffar ungefär var 6:e vecka. Tidpunkter för träffarna anpassas efter gruppens behov, inklusive om det blir dagtid, kvällar och/eller helger. Du får en coachning samt ett stipendium eller samproduktionsinsats som blir cirka 50 tkr per projekt. Vi siktar på att ge besked och starta programmet i december.

Vem kan ansöka?

Du kanske har gjort en kortfilm eller flera, eller musikvideo, och vill fortsätta utveckla ditt filmspråk och berättande, men du behöver inte ha gjort film alls tidigare. Ditt kortfilmsprojekt kan vara fiktion eller hybrid. För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholmsregionen. Det går att söka ensam eller tillsammans med ditt team.

Ansökan

Ansökan är inte öppen för tillfället. Den här sidan uppdateras när det går att söka till en ny omgång.

Kontakt:

Film Stockholm, Rafael Franco, rafael.souza@sll.se

NYA RÖSTER STHLM genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.