STOCKmotion

Film Stockholm arrangerade STOCKmotion första gången 2014. Det är en filmfestival där filmskapare i alla åldrar ges plats på vita duken. Vår vision är att festivalen ska skapa en lustfylld rörelse kring den rörliga bilden och beröra både djupt och brett.

Vi låter kortfilmen stå i fokus då den väger allt tyngre i takt med att medielandskapet förändras samt att ny och billigare teknik har gjort det möjligt för fler filmskapare, från pensionärer till skolbarn, att uttrycka sig. Välkommen att överraskas av både nybörjares och mer professionella filmskapares fantastiska berättelser.

STOCKmotion är även Stockholms läns regionala uttagning till den nationella Novemberfestivalen.

Läs mer på STOCKmotions webbplats.