Två nya talangprogram startar hösten 2021

Publicerad: 2021-06-21

Hösten 2021 startar Film Stockholm två nya talangprogram med stöd av Filminstitutets krisstöd Talent to Watch, som är riktat mot nya röster i Filmsverige:

Ansökningsperioden kommer att vara 25 augusti – 25 oktober 2021.

Missa inte heller Film Stockholms och Fanzingos workshop Nya röster – Nya filmer ledd av Ali Quraishi och Pella Kågerman. Två heldagar där du får inspiration och verktyg för att förverkliga ditt kortfilmsprojekt. 25-26 september 2021. Sök senast 23 augusti.