Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 247-118223

Uppdrag

Film Stockholm är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm, och är en av sju länsfunktioner inom kulturområdet. Regionens kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Vårt uppdrag från kulturnämnden är att:

  • initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid

  • främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf

  • stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare

  • stimulera och utveckla kort- och dokumentärfilmsproduktion i länet.

  • Alla barn och unga ges tillgång att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund.

Film Stockholm har även ett statligt uppdrag som regionalt resurscentrum från Svenska Filminstitutet.

Det finns 19 regionala resurscentrum som tillsammans täcker alla Sveriges län. Stödet till regionala resurscentrum för film och video ingår i den så kallade Samverkansmodellen. Den innebär att landstingen/regionerna får statliga bidrag via Kulturrådet till regional kulturverksamhet som de i sin tur fördelar till olika regionala kulturaktörer utifrån en regional kulturplan. Stockholms län är den enda regionen som inte ingår i Samverkansmodellen varav Film Stockholm tilldelas medel av Svenska Filminstitutet.