Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116687-118278

Virtual reality ger nya möjligheter i äldrevården

Filmvisning med vr-headsets för äldre i Södertälje. Foto: Film Stockholm.

Film Stockholm vid Stockholms läns landstings kulturförvaltning har under våren 2018 genomfört ett pilotprojekt med virtual reality-teknik inom äldrevården. Specialproducerade 360-filmer har visats för äldre i Södertälje och gett förvånansvärt goda resultat, enligt Film Stockholms chef Joakim Blendulf.

Virtual reality-teknik är på väg att slå igenom på bred front. VR-projektet är ett samarbete mellan Film Stockholm och kulturverksamheten Kultur365 vid Södertälje kommun. Syftet är att undersöka om äldre är mottagliga för den nya tekniken och om den kan bidra till ökat välmående. Förhoppningen är att tekniken kan användas för att öka livskvaliteten för personer som annars kan ha begränsade möjligheter att lämna vårdmiljön eller kanske till och med sängen.

– Testerna har medfört förvånansvärt goda resultat, inte bara i form av skratt och glada tillrop under själva VR-upplevelsen, utan även i efterföljande diskussioner kring innehållet och upplevelsen, säger Joakim Blendulf, chef för Film Stockholm.

Det är inte första gången som VR-teknik använts inom äldreomsorgen. Det unika här är att filmerna som visas är specialproducerade för projektet och gjorda med de äldres behov i åtanke med koppling till närmiljön. Vissa filmer har spelats in i Södertäljetrakten, bland annat i Stendörrens naturreservat och på Torekällberget. Film Stockholm har även filmat i andra miljöer med syftet att erbjuda virtuella resor till platser med andra motiv bl.a. på Skansen, Fjärilshuset och Aquaria.

– Kulturupplevelser bidrar till delaktighet och delaktighet bidrar till välbefinnande. Därför är virtual reality är ett nytt, intressant grepp inom äldreomsorgen, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Hittills är 10 tester på sammanlagt 37 äldre genomförda och fler tester är planerade under hösten 2017. Andra kommuner i Stockholms län har visat intresse för projektet och Film Stockholm hoppas nu på att få till en fortsättning på projektet.

"Helt sanslöst - det är som på riktigt!" 

Se en film från testerna här.

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi drivs av Stockholms läns landstings kulturförvaltning på uppdrag av kulturnämnden, och med stöd från Svenska Filminstitutet.

Film Stockholm tillhör Stockholms läns landstings organisation och är en av länets sex länskulturfunktioner som får ekonomiskt stöd av landstinget. Syftet med länskulturfunktionerna är att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län – inte minst för barn och unga.

Övriga länskulturfunktioner är Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum, Länsmusiken i Stockholm och Dans i Stockholm stad och län.

Kultur 365 vid Södertälje kommun arbetar med så kallade “PlaymÄkers”. PlaymÄkers är en verksamhet där unga vuxna besöker vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och mötesplatser i Södertälje kommun för att skapa generationsmöten och att väcka minnen och aktivera sinnen med ny teknik och kultur som verktyg.